home

Museum Buurt Spoorweg (MBS), Haaksbergen

Najaarsstoomdag: ‘50 jaar Museum Buurtspoorweg’

15 oktober 2017


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.