home

Welkom bij onze Railmusea 

Heeft u nog herinneringen aan een museum als een stoffige ruimte waar je dingen mocht bekijken maar niet mocht aanraken, en waar je op gedempte toon moest praten? Kom eens langs bij een van onze leden, dan is dat beeld gauw verleden tijd!

Rijden …

U vergeet die herinneringen als u een bezoek brengt aan onze railmusea. Logisch, want het zijn immers musea van bedrijf en techniek, waar oude trams en treinen worden gerestaureerd en onderhouden. Net zoals hun moderne opvolgers moesten die destijds zorgen voor het vervoer van personen en goederen. En om dat te laten herleven en die sfeer te laten proeven, moet je ermee rijden!

Dat is de filosofie achter de railmusea. De een rijdt wat meer dan de ander, maar dat is een kwestie van accenten en mogelijkheden. Het ene railmuseum legt meer nadruk op de museale aspecten, en het andere op toeristische. Doorgaans kan het een, gezien de financiën, niet zonder het ander.

… in een historische omgeving

De omstandigheden waaronder vervoer vroeger plaats had, waren vanzelfsprekend heel anders dan nu. Het materieel zag er ambachtelijk uit, de rijtuigen hadden nog 3e klasse met harde banken, de technische mogelijkheden waren beperkter, automatisering was nog een onbekend begrip en het tempo lag lager. Ook de directe omgeving zag er anders uit.

Historisch materieel laten zien in een zo authentiek mogelijke omgeving, dat is het doel van onze railmusea, en bepaalt daarmee de sfeer. Met vaak klassieke stations en seinen, personeel in oude uniformen, de geur van stoom, rook en hete olie, van sissende locomotieven, rinkelende trambellen en knorrende diesels.

Wees welkom bij onze railmusea, kijk rond en rij mee!

 


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.