home

Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven

 

Agenda

[no_items_found]  

Nieuws

[no_items_found]  

De Limburgse mijnspoorwegen dragen een belangrijk deel van de Nederlandse mijnhistorie, vele miljoenen tonnen kolen zijn door hen vervoerd, zij hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de oorlogsjaren en tijdens de wederopbouw van Nederland en van het Nederlandse spoorwegnetwerk.

Met het oog op het jaar 2015, het Jaar van de Mijnen, is de Stichting tot Behoud van Mijnlocomotieven opgericht, aangezien er in Limburg geen mijnlocomotiefven voor museale doeleinden bewaard zijn gebleven. 
De stichting spant zich ervoor in, met behulp van sponsoren en schenkingen, Limburgse mijnlocomotieven te bewaren voor het nageslacht en in ere te herstellen.


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.