home

Stichting De Locomotor (SDL)

Website van de Stichting De Locomotor (SDL)
 

Geen bezoek adres, post adres:

Proosdij 18

9936 EW Farmsum 
 
 

Agenda

[no_items_found]  

Nieuws

[no_items_found]  

De SDL is opgericht in 2002 met als doel het rijvaardig houden en laten zien van enkele NS-locomotoren. Dit zijn lichte, twee-assige diesellocomotieven voor de rangeerdienst en lichte goederentreinen voor de korte afstand.

Vanwege het mekkerende geluid van hun luchtfluit werden de locomotoren ook wel ’sik’ genoemd. Als eerste machine werd door de stichting in 2000 de zogenaamde oersik ex-NS 122 (gebouwd in 1931aangekocht. Deze werd in bruikleen gegeven aan de Stoomtrein Goes-Borsele en wordt daar geheel

gerestaureerd en teruggebracht in een zo origineel mogelijke staat. De andere sikken van de SDL zijn in bruikleen ondergebracht bij onder andere het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en bij Het Havenmuseum te Rotterdam. Sik 210 is in restauratie genomen om in een zo oorspronkelijk mogelijke uitvoering terug gebracht te worden.


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.