home

Stichting Klassieke Locomotieven (KLOK)

Website van de Stichting Klassieke Locomotieven (KLOK)
 

Geen bezoek adres, post adres:

Caan van Necklaan 246

2281 BS Rijswijk

 
 

Agenda

[no_items_found]  

Nieuws

[no_items_found]  

De Stichting KLOK stelt zich ten doel het rijvaardig maken en houden van klassieke Nederlandse elektrische locomotieven. Toen in 1986 de serie 1500 bij NS buiten dienst werd gesteld, heeft een aantal machinisten uit Rotterdam een werkgroep opgericht om loc 1501 (gebouwd in 1953te bewaren. Hiermee had de werkgroep een formele status binnen NS gekregen.

In 1998 werd een loc uit de serie 1200 aan de collectie toegevoegd. Er meldden zich nieuwe medewerkers aan die niet bij NS werkten en daarom werd de zusterorganisatie Stichting Klassieke Locomotieven opgericht, in de wandeling de Stichting KLOK genoemd. Op 1 januari 2012 beschikte de KLOK in totaal over zeven e-locs: een van de serie 1100 (vierassers met ronde zijramen), drie van de serie 1200 (zesassers met Amerikaanse neus), twee van de serie 1300 (zesassers met ronde zijramenen de al eerder genoemde 1501 (zesasser van Engelse origine).

De Stichting KLOK heeft dringend opstelruimte voor de locomotieven nodig!


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.