home

Stichting 162 (St162)

Website van de Stichting 162 (St162)
 

Geen bezoek adres, post adres:

Hofweg 6

1777 NK Stroe (Wieringen)

 
 

Agenda

[no_items_found]  

Nieuws

[no_items_found]  

De Stichting 162 heeft tot doel om de voormalige NS-locomotief 162 in bedrijfsvaardige toestand te brengen en te onderhouden. De loc maakte deel uit van een serie diesellocomotieven die in 1941 in opdracht van het Britse leger werden gebouwd.

Vlak na D-Day (6 juni 1944werd een aantal locs uit deze serie op het strand in Normandië aan land gebracht. Na de oorlog bleken er in Nederland vijf locs te zijn achtergebleven. Deze werden overgebracht naar Friesland om het goederenverkeer op de lijnen van de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij weer op gang te brengen. Na overname van de NTM door de NS werden de locs in de serie 161-165 vernummerd. In 1956 ging de gehele serie buiten dienst; de 162 ging via de kolenmijn ‘Willem-Sophia’ te Geleen naar een Belgische aannemer. In 1996 kon de STIBANS de loc kopen om hem weer in oude luister te herstellen. Toen in 2009 de STIBANS opging in het Spoorwegmuseum, ging de machine in eigendom over naar de nieuwe Stichting 162. Het voornemen is om deze bijzondere locomotief in 2013 weer rijdend te kunnen presenteren.


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.