home

 

Over ons

De Vereniging Historisch Railvervoer Nederland

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.

Publiciteit en promotie

De collectieve belangenbehartiging komt tot uitdrukking in een aantal 'producten'. In een grote oplage verschijnt elke twee jaar onder verantwoordelijkheid van HRN de gratis publieksfolder Railmusea in Nederland. Dit 'spoorboekje' bevat een volledig overzicht van alle activiteiten van de Nederlandse toeristisch en museale railorganisaties. Ook presenteert HRN zich op landelijke (hobby)beurzen en evenementen. Onder auspiciën van HRN organiseren diverse leden elk jaar op Hemelvaartsdag de Nationale Stoomtreindag.

HRN beheert ook deze website die steeds een actueel overzicht biedt van de activiteiten van de leden van HRN. De leden van HRN zijn met eigen presentaties regelmatig aanwezig op beurzen en evenementen. Nieuws van de bij HRN aangesloten railmusea is ook te vinden op de Facebook-pagina van HRN en op het Twitter-account.

Spoorwegveiligheid

HRN ontwikkelt een eigen veiligheidsnormenstelsel voor de leden. In samenhang met deze normering, wordt ook de ARBO wet- en regelgeving door de leden geïmplementeerd.

Deze en andere activiteiten zijn vooral gericht op de verdere verbetering van de veiligheid van bezoekers en de medewerkers van de aangesloten organisaties.

Voorts is HRN namens het historische railvervoer ook gesprekspartner van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder meer op het gebied van de toststandkoming van nieuwe spoorwegwetgeving. 

Europa

Als belangenvereniging is Historisch Railvervoer Nederland de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de in 1995 opgerichte Europese belangenorganisatie Fedecrail, de Europese Federatie van Museale en Toeristische Railorganisaties. Met name op het gebied van inspelen op moderne Europese wet- en regelgeving is deze organisatie de laatste jaren zeer succesvol.

 

Cultuur

HRN is één van de initiatiefnemers van en de vertegenwoordiger van de sector rail in de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). MCN is het samenwerkingsverband van de varende, rijdende en vliegende monumenten, verdeeld in de sectoren water, weg, rail en lucht. Naast HRN bestaat dit samenwerkingsverband uit de Federatie Varend Erfgoed Nederland FONV), de Federatie van Historische Automobiel- en motorfietsenclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL). MCN heeft o.a. als taak om aan de rijksoverheid duidelijk te maken welke cultuurwaarde de collecties van de leden vertegenwoordigen, welke specifieke noden dienen te worden opgelost en hoe er verder draagvlak kan worden verkregen voor nieuw structureel beleid van de Rijksoverheid op het gebied van het mobiel erfgoed. Hiervoor zijn de afgelopen jaren de verschillende collecties geïnventariseerd en geregistreerd.

Zo is in 1998 het Nationaal Register Railerfgoed vanuit HRN ontstaan. Dit register heeft tot doel te komen tot de samenstelling en beschrijving van een nationale historische railvoertuigencollectie. Inmiddels zijn er al 850 locomotieven, trams, rijtuigen en wagens opgenomen in het Register.  Voor meer informatie zie onder meer: http://www.mobielecollectienederland.nl en www.mobiel-erfgoed.nl

 

Milieu

De leden van HRN spannen zich in voor het behoud van historische railvoertuigen, zoveel mogelijk in rijdende staat en met gebruikmaking van oude materialen en technieken. Dat levert van tijd tot tijd een spanningsveld op met bestaande en nieuwe regelgeving op het gebied van milieu. HRN zet zich ervoor in om - met gebruikmaking van haar nationale en internationale contacten - de historische railactiviteiten van de leden zoveel mogelijk te ondersteunen.

Kennisuitwisseling

Tweemaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats en sinds 2009 is er jaarlijks een Dag voor de railmuseamedewerkers, op locatie bij een van de leden. Mede daardoor blijft men goed op de hoogte van elkaars activiteiten. Bovendien dragen deze bijeenkomsten bij aan het intensiveren van de samenwerking tussen de leden onderling.

Met al deze activiteiten is de vereniging Historisch Railvervoer Nederland een op museaal gebied een bijzondere en sterke samenwerkingsorganisatie geworden, waarin de slogan "samen sterk" de boventoon voert.

 


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.