Colofon

Deze website is van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland (HRN). HRN is de vereniging tot behartiging van de belangen van museale en toeristische railorganisaties in Nederland. Als koepelorganisatie is HRN actief op verschillende terreinen, van gezamenlijke publiciteit (zoals via deze website) tot spoorwegveiligheid en van het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de meer dan dertig lidorganisaties tot het streven naar erkenning van de cultuurhistorische waarde van de objecten die de leden van HRN beheren en daarbij gaat het niet alleen om rollend materieel, maar bijvoorbeeld ook om infrastructuur, gebouwen en seininrichtingen. Enkele voorbeelden: HRN heeft geregeld overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over zaken die de railmusea (kunnen) raken, met name met betrekking tot wet- en regelgeving. HRN beheert ook het Nationaal Register Railerfgoed, waarin meer dan 800 historische railvoertuigen zijn opgenomen. Al die voertuigen hebben, afhankelijk van hun cultuurhistorische waarde, een bepaalde status gekregen. Dit Register maakt onderdeel uit van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. U kunt het Register Railerfgoed raadplegen op www.railmonumenten.nl.

Er zijn in ons land nóg drie koepels op het gebied van historische vervoermiddelen, namelijk voor luchtvaart, scheepvaart en wegtransport.  Samen met HRN vormen deze vier koepels de stichting Mobiele Collectie Nederland MCN. Dit is een stichting die opkomt voor de belangen van het bewegende erfgoed in z’n geheel. MCN is onder andere gesprekspartner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Met koepelorganisaties in andere Europese landen vormt HRN de federatie Fedecrail die vooral in Brussel in de gaten houdt welke potjes daar op het vuur staan. Fedecrail is een zogenaamde Representative Body in de European Railway Agency.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De fragmenten in de openingsvideo op deze website zijn belangeloos ter beschikking gesteld door: Amsterdam Calling - Ivar Gosman - John van Dieken - Museumstoomtram Hoorn-Medemblik - Het Spoorwegmuseum Utrecht - Frank de Wit, Q Quality Movies. Met dank voor het gebruik!

Bouw website: Aemotion, Culemborg

Back to top