Stichting Hondekop

NS-hondekoppen vormden in de tweede helft van de vorige eeuw de basis voor de sneltreindienst op de hoofdlijnen. De stichting is eigenaar van het voormalige NS-treinstel 766, gebouwd in 1960. Treinstel 766 is sinds 2016 weer rijvaardig en wordt ingezet voor donateursritten (2 x per jaar in voor- en najaar; zie website voor aankondigingen) en voor verhuurritten ten behoeve van derden. In 2015 is bovendien de enige nog overgebleven 'BeNeLux-Hondekop' door de stichting verworven; het treinstel NMBS AM57 220.902. Ook dit treinstel wordt in rijvaardige staat gebracht.

Back to top